บริษัท เอ.ยู.เอส อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ประกันรถยนต์ ประกันขนส่งสินค้า ประกันอัคคีภัยที่ดีที่สุด ติดต่อโทร : 081-649-6640 หรือ 02-641-3341

ดูประเภทประกันภัยติดต่อเรา

Welcome to A.U.S. Insurance Broker CO., LTD.,

บริษัท เอ.ยู.เอส. อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด, ตัวแทนประกันภัยชื่อดังในประเทศไทย ด้วยราคาเบี้ยประกันที่พิเศษ และ ผลงานต่างๆในบริษัทของเรา อาทิ เช่น ตัวแทนประกันภัยในเครือโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโล รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์หลายบริษัท และยังรวมถึงทั้งผลงานทางด้านการประกันรถยนต์ ประกันการขนส่งทางบก ประกันการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการประกันทรัพย์สิน อาคารต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้า และบริษัทประกันภัยต่างๆ ถึงคุณภาพในการทำงานของเรา จึงมั่นใจถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และบริการที่ประทับใจจากเรา .

ราคาถูก
บริการดี
รวดเร็ว
เคลมง่าย

ติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ประกันภัยได้ที่ A.U.S. Insurance Broker Fanpage

ตรวจสอบราคา ดูข้อมูลหรือซื้อประกันประเภทต่างๆ

ประเภทประกันภัย

Our Insurance Partners

เจ้าพระยาประกันภัย
เจนเนอราลี่
เทเวศประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
เอไอจีประกันภัย
เอซ อินชัวรันซ์
แอกซ่าประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
ชับบ์ประกันภัย
ทิพยประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
วิริยะประกันภัย
ศรีอยุธยาประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

ประกัน รถยนต์ เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยคุ้มครองความเสียหายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งช่วยให้การควบคุมรายจ่ายเมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นได้

ประกันภัยการขนส่ง

ประกัน ภัยขนส่ง หมายถึงการรับประกันความเสียหายแก่พาหนะขนส่ง ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ซึ่งสามารถขยายความคุ้มครองไปได้ทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางเอากาศได้อีกด้วย

ประกันทรัพย์สิน

ประกัน ทรัพย์สิน เพื่อคุ้มครองถึงทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย หรือ อาคารสำนักงานต่างๆ โดยคุ้มครองถึงความเสียหายๆต่างๆตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ซึ่งจำเป็นมากเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ

ประกันสุขภาพ

ประกัน สุขภาพ ปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมากสำหรับทุกๆคน เพราะการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ แต่เมื่อมีโรคมาค่ารักษาพยาบาลที่ตามมาสูงลิ่วอาจทำให้เงินเก็บสะสมมาต้อง หมดไปจึงควรทำประกันสุขภาพเพื่อแบ่งเบาภาระค่าพยาบาล

ติดต่อ:

 • 087-413-8645

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง

ข่าวสารน่ารู้

จุดประสงค์ที่แท้จริงของ ‘ประกันภัย’ เพื่อแบ่งเบาภาระที่เกิดจากความเสี่ยงของผู้ซื้อกรมธรรม์ จากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วน โดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร บริษัทที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท บริษัทที่รู้จักกันในวงกว้างมีจำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด อาจเป็นบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองรูปแบบเฉพาะกลุ่ม เฉพาะกิจการที่ช่วยแบ่งเบาภาระหากเกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายในภาคธุรกิจ

บริษัทที่ปล่อยกรมธรรม์ซึ่งคุ้มครองสิทธิ์ในชื่อที่เหมือนกัน เช่น ประกันภัยสำหรับยานพาหนะชั้น 3+ จากบริษัท ก.ไก่ คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี (ค่ารักษาพยาบาท, การซ่อมรถ) แต่บริษัท ข.ไข่ ให้สิทธิ์คุ้มครองผู้ทำประกันภัยด้วยในวงเงินที่กำหนด (สำหรับการรักษาพยาบาล) เป็นต้น ความแตกต่างเพียงไม่กี่ข้อของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านสนใจ อาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องใช้สิทธิ์คุ้มครองในอนาคตด้วย หรือประกันภัยชั้น 2, 2+ กฎเกณฑ์ข้อกำหนดจากแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกัน เพื่อความสบายใจควรศึกษาอย่างละเอียด

นอกจากประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคนอันเนื่องจากอุบัติเหตุแล้ว การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบควรจัดหาประกันภัยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างที่ต้องดูแลผู้ร่วมงาน และคุ้มครองสินค้าและบริการที่อยู่ในการดูแลของคุณ ให้สามารถดำเนินสภาพคล่องต่อไป

ประกันภัยที่ท่านเลือกซื้อกรมธรรม์ในวันนี้ ตอนนั้นอาจไม่มีความสำคัญอะไรมากมาย แต่ประกันภัยเป็นเสมือนการออมเงินสำหรับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปีจะคุ้มกับสิทธิ์คุ้มครองในยามฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง อย่าลืมว่า สถานการณ์บ้านเมืองเราเสมือนคลื่นใต้น้ำที่เห็นนิ่ง ๆ แต่ไหลรุนแรง ถ้าไม่เตรียมรับมือตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว ถึงคราวคับขันจะเรียกร้องให้ใครมารับผิดชอบเบื้องต้นก็ยาก สุดท้ายภาระทุกอย่างจะตกอยู่ในการรับผิดชอบของคุณ

ควรเลือกซื้อกรมธรรม์ที่ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด แม้วงเงินการคุ้มครองอาจจะน้อยกว่าบริษัทอื่น แต่คุ้มครองได้ครอบคลุมกับความต้องการของคุณ ศึกษาให้ครบทุกรายละเอียดก่อนตัดสินใจ และพูดคุยกับตัวแทนบริษัทให้เกิดความเข้าใจ เพื่อความสบายใจในระยะยาว

shepherds-chapel-660092_640
,

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การทำประกันอัคคีภัยถือได้ว่าเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหาย…
cars-710332_640
,

ลักษณะของการเคลมประกัน

ลักษณะของการเคลมประกัน การเคลมประกันเป็นสิ่งที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้นไว้…
car-156839_640
auto-95388_640
house-148033_640
, ,

เงื่อนไขของการรับประกันภัยจากประกันอัคคีภัย

เงื่อนไขของการรับประกันภัยจากประกันอัคคีภัย ประกันอัคคีภัย…
car-607927_640