ข้อแนะนำหลักการทำประกันอัคคีภัย

ข้อแนะนำหลักการทำประกันอัคคีภัย

aircraft-505126_640

การทำประกันอัคคีภัยไม่ว่าจะตามสถานอาคารประกอบการหรือตามบ้านเรือน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยที่เราอาจไม่รู้ล่วงหน้า ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักการของการทำประกันอัคคีภัย เพราะคิดว่าเพียงแค่จ่ายเงินก็จะสามารถคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ได้แล้ว ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหากคุณทำประกันอัคคีภัยกับทางบริษัทต่างๆ ตามข้อเสนอแล้วจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำประกันอัคคีภัย

ผู้ทำประกันอัคคีภัยรายใหม่ ควรจะทำการแนบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินมาให้กับทางบริษัทฯด้วย เพื่อที่ทางบริษัทจะได้กำหนด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง รวมถึงการตีราคาทุนประกันของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และจะต้องไม่รวมกับมูลค่าของที่ดินที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ก็คือหากคุณทำประกันอัคคีภัย แล้วเกิดไฟไหม้ขึ้น ที่ดินจะไม่เป็นส่วนที่ได้รับค่าเสียหายนั่นเอง

building-395838_640

เฟอร์นิเจอร์กับการทำประกันอัคคีภัย

ลูกค้าสามารถทำประกันอัคคีภัยในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสิ่งตกแต่งติดตั้งได้ แต่หากมีการเช่าตัวอาคารเพื่อที่จะประกอบกิจการ ซึ่งแม้ผู้เช่าจะทำประกันอัคคีภัยตัวอาคาร แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น จะต้อยินยอมยกผลประโยชน์และทำในนามของเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีการประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วย

ข้อมูลการทำประกันอัคคีภัย ที่ควรทราบ

การทำประกันอัคคีภัยที่ต่ำกว่ามูลค่าความเป็นจริง มีผลให้ได้รับค่าสินไหมเฉลี่ยตามสัดส่วน ส่วนการทำประกัน สูงกว่ามูลค่าจริง จะได้รับค่าสินไหมเท่ากับมูลค่าจริง และหากมีการระบุพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุให้เป็น กว้างxยาว ต่อห้องหรือต่อหลัง ให้ระบุเป็นเมตร ส่วนการคุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติมหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ลูกค้าก็จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยได้รับสูงสุดไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

temple-48885_640

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากไฟไหม้หรือภัยอื่นๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งการประกันอัคคีภัย สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มีการใช้งานทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรม ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่ บ้าน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยแยกออกไปต่างหาก ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ซึ่งความเสียหายจากภัยเพิ่มเติม ทางบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ส่วนการการทำประกันอัคคีภัย ลูกค้าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือเพื่อประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัยเท่านั้น

สนใจข้อมูลประกันอัคคีภัยได้ที่นี่

Comments

comments