การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ

การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ

ประกันบ้าน

หากจะพูดถึงภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือไฟไหม้ พายุ ดินถล่ม ล้วนแล้วแต่นำความเสียหายมายังบ้านเรือนและพื้นดินทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือจากการเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ก็ยังมีภัยที่เกิดมาจากอุบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ล่วงหน้า อย่างการเกิดไฟไหม้ตามสถานประกอบการหรือตามบ้านเรือนต่างๆ ไม่ว่าจะเปนเ็นเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร หรือแก๊สระเบิด ฯลฯ ต่างก็ทำให้เกิดเพลงไหม้ได้ ปเ้ะซึ่งเพื่อความปลอดภัยจึงทำให้บ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ หันมาทำการประกันอัคคีภัย นั่นเอง ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยจะเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรบ้างจะต้องมาดูกัน

ข้อดีของการทำประกันอัคคีภัย

เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้า เพื่อการสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับธุรกิจ เพื่อป้องกันและแก้ไขในเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเรื่องอัคคีภัย จึงทำให้บริษัทปละสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ บริษัท หรือโรงงาน รวมไปถึงร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทำให้ต้องตัดสินใจทำประกันอัคคีภัย เพื่อความอุ่นใจว่าธุรกิจ จะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว

ประกันอัคคีภัย

ทรัพย์สินที่การประกันอัคคีภัย คุ้มครอง

การทำประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้ อย่างเหมาะสม ซึ่งทางผู้รับทำประกันจะรับทำเฉพาะร้านค้าที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยปูน เพราะการที่มีอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ ย่อมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดอัคคีภัย ซึ่งทางบริษัทเองก็จะไม่รับทำประกันอัคคีภัย เพราะอาจไม่คุ้มกับเงินที่จะต้องจ่ายไป

สิ่งที่ต้องชดใช้หลังจากทำประกันอัคคี

สิ่งปลูกสร้างไม่รวมพื้นดิน และเป็นสิ่งที่ก่อสร้างจากปูน รวมถึงส่วนที่มีการต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อยรวมถึง รั้วและกำแพง,ประตู เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่ง, รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ อย่างสินค้าภายในอาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับสถานประกอบการ

ประกันภัยอัคคีภัย

ความคุ้มครองมาตรฐานของการทำประกันอัคคีภัย 

ความคุ้มครองสำหรับสถานประกอบการจากการทำประกันอัคคีภัย เป็นการคุ้มครองที่เป็นมาตรฐานทั่วไปของการประกันอัคคีภัย ก็คือไฟไหม้ และฟ้าผ่า ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ รวมถึง การระเบิดของแก๊ส ซึ่งหากการที่คุณได้ทำประกันอัคคีภัย ทางบริษัทก็จะชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งการชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินจากการทำประกันอัคคีภัย จะไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใด ๆ และจะทำการคุ้มครองในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยจากการทำประกันอัคคีภัยของลูกค้าต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง

นอกจากนี้ทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน จากการทำประกันอัคคีภัย มาใช้ในการจ่ายค่าเสียหายอีกด้วย

สนใจข้อมูลประกันอัคคีภัยได้ที่นี่

Comments

comments