ประกันภัยการก่อการร้าย

ประกันภัยการก่อการร้าย สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน มีเหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้การดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่อง การประกันภัยมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น ภัยทางการเมือง ภัยสงคราม การปฏิวัติ การก่อการร้าย เป็นต้น และสามารถช่วยให้ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น

ประกันภัยการก่อการร้าย

กลุ่มก่อการร้ายรายใหญ่ที่เคยเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ มักดึงเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง แหล่งรวมตัวของกลุ่มก่อการร้ายคือ ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ที่ล่าสุดกลุ่ม ISIS ลงมือสั่งหารตัวประกันจากประเทศญี่ปุ่นไป 2 รายและนักบินเครื่องบินรบจากประเทศจอร์แดนไปอีก 1 ราย รวมถึงการเสียชีวิตของตัวประกันหญิงชาวอเมริกันที่ไม่ระบุสาเหตุ เพียงแต่กลุ่ม ISIS ได้ติดต่อครอบครัวของเหยื่อเพื่อบอกข่าวการเสียชีวิตเท่านั้น และก่อนหน้านี้มีตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายกระจายตัวไปประเทศต่าง ๆ อาทิ ฝรั่งเศส ที่เป็นข่าวมีผู้บริษัทเสียชีวิตโดยรวม 10 ราย และข่าวการสามารถจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในออสเตรเลียได้ก่อนลงมืออีกด้วย

ในประเทศไทยเองก็ประสบกับความไม่สงบทางการเมือง หรือปัญหาชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบจนปิดกิจการไปมากมาย หนี้สินครัวเรือนของไทยพุ่งสูงภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ในอนาคตผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจส่วนตัว ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้วย หรือหาสิ่งช่วยค้ำจุนในกรณีเกิดเหตุฉุกละหุก

ประกันภัยการก่อการร้าย กรมธรรม์ที่น่าสนใจสำหรับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกันภัยการก่อการร้ายครอบคลุมลักษณะความวุ่นวายที่เคยเกิดขึ้น อาทิ การปฏิวัติ ภัยทางการเมือง เป็นต้น เพิ่มความอุ่นใจในการดำเนินธุรกิจช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ การดำเนินกิจการสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและเสถียรมากขึ้น

ประกันภัยก่อการร้าย

ทุกวินาทีตั้งแต่นี้ไป ความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณ เกิดความระส่ำระส่ายตามเหตุการณ์ไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจทำให้เกิดการปิดตัวของกิจการได้ ประเทศอื่น ๆ ต่างได้รับผลกระทบกันบ้างแล้ว เมื่อขาดวิธีป้องกันภาคธุรกิจ จึงเกิดความเสียหายมูลค่าหลักล้านเป็นภาพรวมของประเทศ องค์กรรายใหญ่อาจเจอแค่เศษเล็บ แต่รายย่อยต้องแอดมินโรงพยาบาลหรือเข้าห้อง ICU เลย ประกันภัยการก่อการร้ายจึงเหมาะที่จะเป็นส่วนเสริมความมั่นใจให้องค์กรทำงานอย่างต่อเนื่องได้ ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณไปจัดสรรส่วนสำคัญอื่น ๆ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไป