A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

ประกันภัยขนส่ง

การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย

ติดต่อ:

 • 065-493-6595

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง

ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดต่อสินค้าของคุณ ด้วยประกันขนส่งสินค้า

ประกันภัยขนส่ง

การดำเนินธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายสินค้า นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานในทุกชิ้น การจัดส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งแบบปลีกและส่ง เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง เพราะสินค้าของคุณที่มีคุณภาพนั้น ยังมีคู่แข่งทางการตลาดซึ่งสามารถเข้าไปแทนที่ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ความรวดเร็วในการเข้าถึงของสินค้า และต้องเพียงพอต่อความต้องการของคนหมู่มาก จัดเป็นความสำคัญของการดำเนินกิจการนั้น ๆ องค์กรขนาดใหญ่ในทุกประเทศจึงจัดให้มีศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ประกันขนส่ง

การจัดส่งภายในประเทศอาศัยการสัญจรทางบก ส่วนการจัดส่งระหว่างประเทศส่วนมากเน้นการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักเยอะ อาทิ รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และอาหารแห้งที่สามารถเก็บได้เป็นเดือน ๆ เพราะการจัดส่งทางน้ำต้องใช้เวลาพอสมควร แต่อาหารประเภทที่เน้นความสดใหม่จะจัดส่งทางอากาศ ซึ่งรวดเร็วกว่า ราคาของอาหารจึงสูงตามราคาต้นทุน

ขึ้นชื่อว่า การสัญจร ต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าอย่างมาก ก่อเกิดความล่าช้าหรือเกิดความสูญเสียในสินค้า มูลค่าของสินค้าที่เสียไปในอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่งอาจเป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของรายได้ แต่ความน่าเชื่อถือของบริษัทจะลดลง หากเป็นธุรกิจขนาดย่อมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องตีค่าให้สูงขึ้น เพราะความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นยังไม่มากพอด้วย

ประกันภัยสินค้า

การหาประกันภัยที่ครอบคลุมและคุ้มครองสินค้า ทำให้คุณอุ่นใจในระดับหนึ่งได้ว่า อย่างน้อยก็สามารถชดเชยค่าความเสียหายต่อคู่สัญญาได้แบบไม่เจ็บตัวมาก เพราะอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ควรหาทางเลือกเผื่อไว้ เพื่อป้องกันมูลค่าความเสียหายที่คุณต้องแบกรับ นอกจากตัวคุณจะอุ่นใจในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง คู่ค้าของคุณก็อุ่นใจเช่นกัน เพราะเชื่อว่าการมีประกันภัยต่อสินค้าเป็นการป้องกันตัวชั้นแรก ซึ่งช่วยลดความเสียหายในระดับหนึ่ง และเป็นการดูแลเอาใส่ใจต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เพราะเจ้าของธุรกิจบางรายอาจประมาทเลินเล่อ เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดก็มักตัดสินใจไม่เฉียบขาด กลายเป็นไฟล่ามทุ่ง

สนใจข้อมูลประกันภัยขนส่งสินค้าได้ที่นี่