ทำประกันภัยรถยนต์แล้วทำไมเคลมประกันไม่ได้

ทำประกันภัยรถยนต์แล้วทำไมเคลมประกันไม่ได้

junk-289485_640

ผู้ที่ทำประกันรถยนต์มักมีจุดประสงค์หลักส่วนใหญ่ของการทำประกันรถยนต์คือ เพื่อต้องการเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถของตนเองได้ ซึ่งการเคลมประกันนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์ตามที่ผู้ทำประกันได้ทำสัญญาไว้ แต่ก็มีผู้ทำประกันจำนวนไม่น้อยที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วทำการยื่นเรื่องเพื่อขอเคลมประกันไม่ได้ ซึ่งเหตุผลของการเคลมประกันไม่ได้นั้นอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น

การกรอกแบบฟอร์มผิดหรือกรอกไม่ครบ

เอกสารแบบฟอร์มในการยื่นเรื่องขอเคลมประกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะในแบบฟอร์มจะมีส่วนต่างๆที่ให้ผู้ทำประกันกรอกข้อมูล เพื่อยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป ซึ่งถ้าผู้ทำประกันกรอกข้อมูลผิดหรือกรอกไม่ครบ ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบของบริษัทประกันภัยได้และไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

old-truck-51169_640

ส่งหลักฐานไม่ครบ

เอกสารส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จะขอมักเป็นสำเนาเอกสารที่ผู้ทำประกันมีอยู่แล้ว ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะถูกนำไปประกอบการพิจารณาและเป็นหลักฐานในการดำเนินการเคลมประกัน ซึ่งหากส่งเอกสารและหลักฐานไม่ครบก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานต่อไม่ได้

เงื่อนไขอยู่นอกเหนือกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ผู้ทำประกันควรจะทำการศึกษาเงื่อนไขการประกันให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อประกันนั้น หากเกิดอุบัติเหตุและต้องการเคลมประกัน แต่อุบัติเหตุนั้นอยู่นอกเหนือกรมธรรม์ที่ตกลงกันไว้ ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็มีสิทธิที่จะไม่รับเคลมประกันนั้น

ไม่พกใบขับขี่

การขับขี่โดยไม่พกใบขับขี่หรือไม่มีใบขับขี่ถือเป็นความผิดทางกฏหมายอย่างหนึ่ง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ได้พบใบขับขี่มาด้วยนั้น ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเคลมประกัน ผู้ขับขี่จึงควรพกใบขับขี่และทำการต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุทุกครั้ง

car-112412_640

ขับรถโดยประมาท

การขับขี่รถโดยประมาทสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นทางบริษัทประกันภัยรถยนต์อาจจะปฏิเสธการรับเคลมประกันได้ เช่น การขับฝ่าสัญญาณไฟจราจร การเมาสุราขณะขับรถ หรือการขับรถสวนเลน

ไม่จ่ายเบี้ยประกัน

หากผู้ทำประกันไม่จ่ายเบี้ยประกันหรือจ่ายเบี้ยประกันไม่ครบ ไม่ว่าจะด้วยการลืมจ่ายหรือจงใจไม่จ่าย บริษัทอาจถือว่าผู้ทำประกันไม่ต้องการทำประกันต่อ และอาจปฏิเสธการรับเคลมประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หัวข้อที่กล่าวมานี้เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งที่บริษัทประกันภัยรถยนต์มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเคลมประกันของคุณ และเหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องโดนปฏิเสธการเคลมประกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สนใจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ได้ที่นี่

Comments

comments