เงื่อนไขของการรับประกันภัยจากประกันอัคคีภัย

house-148033_640

เงื่อนไขของการรับประกันภัยจากประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย มีรูปแบบถ้อยคำและข้อกำหนดเงื่อนไขของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ใช้คล้ายๆกันในแต่ละบริษัทประกันภัย

ซึ่งทรัพย์สินเอาประกันภัยจากการทำประกันอัคคีภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร เครื่องใช้สำนักงาน ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ และสินค้าที่อยู่ในระหว่างผลิตรวมถึงที่ผลิตสำเร็จแล้ว เรียกได้ว่าการทำประกันอัคคีภัย สามารถใช้กับทรัพย์สินตั้งแต่บ้าน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบกิจการทุกชนิด

การทำประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายจากสงคราม

หากมีความเสียหายซึ่งเกิดจากสงครามหรือการรุกราน และการกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่คล้ายสงคราม การแข็งข้อ การจลาจล การกบฏ การก่อความไม่สงบวุ่นวาย หรือการนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การกระทำของผู้ก่อการร้าย การรัฐประหาร และการประกาศกฎอัยการศึก ฯลฯ ซึ่งการการทำประกันอัคคีภัย จะไม่คุ้มครองสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้

การทำประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครอง ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง

การทำประกันอัคคีภัย จะไม่ทำการคุ้มครอง ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง อย่างการแผ่รังสี หรือมีการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงหรือพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และยังรวมถึงการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสิ่งอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

home-158089_1280

การทำประกันอัคคีภัย จะไม่คุ้มครองความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน

ซึ่งการประกันอัคคีภัย ที่ถือเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่สามารถให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะให้คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมถึงการระเบิดของแก๊สหุงต้มที่ใช้ประโยชน์ตามบ้านที่มีผู้อยู่อาศัย หรือแก๊สสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้การทำประกันอัคคีภัย ยังสามารถคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความร้อน หรือควัน ที่เป็นผลมาจากเพลิงไหม้ รวมถึงความเสียหายเนื่องจากน้ำที่ใช้ดับเพลิง และยังรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันจากการทำประกันอัคคีภัยได้

เมื่อพูดถึงประกันอัคคีภัย ส่วนใหญ่คนมักจะนึกถึงการประกันภัยสำหรับสิ่งก่อสร้างอย่างบ้าน หรือทาวเฮาส์ ซึ่งที่จริงแล้วทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถทำประกันอัคคีภัยได้นั้นแบ่งออกได้คือ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่รวมผืนดิน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ที่ไว้สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย และส่วนปรับปรุงต่อเติมอย่างห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย และยังรวมถึงทรัพย์สินภายในของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องดนตรี ฯลฯ รมถึงทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยจากการทำประกันอัคคีภัย

house-576350_640

นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยจากประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มตามความจำเป็นได้อีกด้วย

สนใจข้อมูลประกันอัคคีภัยได้ที่นี่

Comments

comments