การเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับตัวคุณ

การเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะกับตัวคุณ

ประกันภัยรถยนต์เป็นเหมือนตัวช่วยแบ่งเบาภาระของคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆทางรถยนต์ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ก็มีหลายประเภทและหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ อีกทั้งยังมีหลายบริษัทที่ขายประกันภัยรถยนต์เหล่านี้ด้วย ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ คุณควรที่จะวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย ซึ่งปัจจัยหลักๆที่จะมีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มีดังนี้

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์

ก่อนการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ คุณควรพิจารณาถึงลักษณะพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนก่อนเป็นอันดับแรก หากคุณเป็นคนที่มีพฤติกรรมการขับขี่รถที่เร็ว มีการขับออกต่างจังหวัดบ่อยครั้ง หรือมักจะขับรถในเวลากลางคืน คุณก็ต้องคำนึงถึงประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองทางด้านการประกันอุบัติเหตุเป็นสำคัญ ทั้งการประกันภัยในส่วนของตัวรถ และการประกันภัยในส่วนของตัวผู้ขับขี่เอง ซึ่งการคุ้มครองต้องให้ความครอบคลุมถึงอุบัติเหตุในทุกๆด้าน หรือหากคุณเป็นคนที่ขับรถอย่างระมัดระวัง และไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ คุณก็สามารถที่จะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้

อายุและสภาพของรถยนต์

เชื่อว่าทุกคนที่เพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ ต่างก็มีความรักและอยากทะนุถนอมรถให้ได้มากที่สุด และยิ่งถ้าเป็นรถคันแรกที่เก็บเงินซื้อด้วยตนเองแล้ว คุณคงจะมีความหวงแหนรถของคุณเป็นอย่างมาก การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่คุณจะสามารถลดความกังวลกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับรถคันใหม่นี้ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่การทำประกันภัยรถยนต์สำหรับรถที่ซื้อใหม่นี้ มักจะเป็นการทำประกันภัยชั้น 1 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทำประกันเกิดความอุ่นใจได้มากขึ้น แต่ถ้าหากรถของคุณมีอายุที่ค่อนข้างนานแล้ว หรือมีสภาพที่ค่อนข้างเก่า คุณอาจจะตัดสินใจเลือกทำประกันภัยชั้น 2 หรือชั้น 3 แทน เพื่อช่วยลดภาระการจ่ายค่าเบี้ยประกันของคุณ

สภาพภูมิลำเนาของที่อยู่อาศัย

ภูมิลำเนาที่คุณอาศัยอยู่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ เพราะถ้าหากบริเวณที่คุณอาศัยเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม บ่อยครั้ง คุณก็ควรเลือกประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองไปถึงเรื่องอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ด้วย หรือบริเวณที่คุณอยู่เป็นบริเวณที่เปลี่ยว มีคดีลักทรัพย์บ่อยครั้ง คุณก็ควรที่จะเลือกประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมถึงการสูญหายของรถยนต์ไว้ด้วย เพื่อให้คุณได้รับการคุ้มครองที่ตรงจุดมากที่สุด

ปัจจัยที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าหากคุณจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ได้ตรงกับความต้องการของตัวคุณนั้น คุณก็ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นหลัก เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

สนใจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ได้ที่นี่

Comments

comments