ความประมาทคือบ่อเกิดหายนะ !

ประกันภัยอุบัติเหตุ

“ดำเนินชีวิตทุกวินาทีอย่างมีสติ” หากขาดสติไปแล้ว การดำเนินชีวิตของคุณจะอยู่บนความประมาท ซึ่งความประมาทคือสิ่งไม่ดี เป็นบ่อนทำลายทรัพย์สิน สุขภาพ เงินทอง หน้าที่การงาน สถานะทางสังคม ความประมาทเป็นสิ่งตัดสินและชี้เป็นชี้ตายชีวิตใครก็ได้ แม้เราจะใช้ชีวิตแบบมีสติอยู่เป็นประจำ แต่ทุกคนต้องมีหลุดที่พลั้งเผลอลืมพกสติติดตัว อาจมีเรื่องกวนใจทำให้สติเลือนหาย สุดท้ายก็เกิดหายนะจากความ “ประมาท” ที่มาแทนสตินั้นเอง

ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวคุณก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และทำให้บาดเจ็บตามมา ทรัพย์สิน และเงินทองเสียหาย ไม่ว่าจะอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่อย่างบ้าน หรือรถยนต์ที่ใช้เป็นประจำ กว่าจะหามาได้ต้องเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็น และต้องมาพังเพราะความประมาทของคุณแล้ว มันคุ้มหรือเปล่ากับการประมาทเลินเล่อเพียงครั้งเดียวต่อการสูญสิ้นทุกอย่างที่เคยมี บางเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ก็ควรหาหนทางอื่นมารองรับหลังจากหายนะได้หมดไปจนเหลืออดีตของรักเท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยประเภทต่าง ๆ คือช่องทางที่ช่วยบรรเทาทุกข์ของคุณได้ดีที่สุด ด้วยวงเงินประกันที่คุณตัดสินใจซื้อไว้ เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้คุณชดเชยสิ่งที่พังลงได้ ในปัจจุบันประกันภัยได้แบ่งย่อยเพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุมากขึ้น อาทิ ประกันภัยที่พักอาศัยจากสาเหตุอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ หรือประกันภัยสำหรับยานพาหนะ อาทิ ประกันภัยชั้น 1, 2, 2+, 3 และ 3+ ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงประกันภัยอากาศยาน บรรดายานพาหนะถูกครอบครองมากขึ้น จึงจำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์เพื่อป้องกันสิทธิ์และบรรเทาค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินด้วย

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่ใครต่างไม่ต้องการให้เกิดขึ้น นอกจากการหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว ควรมองหาวิธีชดเชยความเสียหายให้เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพราะไม่ใช่แค่คุณที่ได้รับผลของความเสียหาย เหตุการณ์ครั้งนั้นอาจมีเหยื่อเคราะห์ร้ายเขามาพัวพันอย่างไร้หนทางหลีกหนี การหาวิธีป้องกันทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุยังทำให้คุณสบายใจได้ว่า ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริง ๆ ต้องไม่มีใครเดือดร้อนในการหาทุนเข้ามาช่วยเหลือ และคุณสามารถชดเชยได้เต็มกำลัง

สนใจข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุได้ที่นี่

Comments

comments