มนุษย์เงินเดือนกับการวางแผนประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

คุณพ่อคุณแม่มักตักเตือนอยู่เสมอในเรื่องของ ‘เงิน’ ตั้งแต่วัยเยาว์ว่า ควรรู้จักจัดสรรเงินให้เหมาะสม อย่าใช้เงินเปลือง เผื่อเวลาฉุกเฉินจะมีเงินสำรอง หรือมีเงินเก็บเพื่อซื้อสิ่งของมาปรนเปรอตามความต้องการ สุดท้ายด้วยวุฒิภาวะก็ทำตามคำสอนได้น้อย เพราะคิดกันว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง หรือหากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ยังมีครอบครัวคอยช่วยเหลือ หากไม่ฝึกวินัยการออมเงินไว้ยามต้องรับผิดชอบตัวเองให้มากขึ้นอาจเกิดปัญหาตามมา

เมื่อเริ่มบทบาท ‘มนุษย์เงินเดือน’ ภาระที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตคุณจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้เคยถูกยกเป็นภาระไปหาคุณพ่อคุณแม่มาก่อน ณ เวลานี้ การจัดการชีวิตมีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ต้องเรียนรู้การวางแผนให้รอบด้าน การสำรองเงินในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องเกิดขึ้น เช่น การสร้างครอบครัว การท่องเที่ยว การเจ็บไข้ ฯลฯ ถ้าไม่วางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ในอนาคตที่เกิดปัญหาขึ้น จากปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะคุณไม่คิดวางแผนเผื่อไว้เลย

ประกันรถยนต์

การวางแผนในเรื่องกรณีฉุกเฉิน ควรวางแผนเรื่องเงินให้รอบคอบที่สุด อาทิ หากเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งอาการบาดเจ็บอยู่ในขั้นโคม่า อยู่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาให้หายดี ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจะตามมามากมาย เพราะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่มีตัวเลขสูง แม้จะได้รับเงินชดเชยในกรณีพิเศษจากที่ทำงาน หากเปรียบเทียบระหว่างรายรับและรายจ่ายแล้ว มีความแตกต่างที่ชัดเจน ถ้าต้องการสำรองเงินในด้านนี้ควรแบ่งเป็น 2 ช่องทางคือ ออมเงินไว้ในธนาคารและการซื้อประกันภัยสำหรับรถยนต์ของท่าน

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ช่วยท่านในกรณีอุบัติเหตุที่สร้างความบาดเจ็บได้มาก ยิ่งกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิดอย่างเต็มประตูที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้คู่กรณี หากบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก็ควรจะออกค่ารักษาหรือมาพร้อมกับค่าสินไหมทดแทน สรุปยอดเงินก็ตีตัวเลขได้สูงมาก หากไม่คิดหาประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองได้ครอบคลุม คุณจะเป็นทุกข์จากความประมาทได้มากขึ้น โดยประณามจากคนภายนอกว่าไร้ความรับผิดชอบ หากเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตคนอื่น ปัญหานี้ตีตราบาปในใจคุณตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

car insurance

การวางแผนล่วงหน้าจึงมีความจำเป็น และการเลือกซื้อประกันภัยให้ครอบคลุมตามลักษณะการใช้ชีวิตช่วยเพิ่มความอุ่นใจ และลดต้นตอความทุกข์ในอนาคตได้

สนใจข้อมูลประกันภัยรถยนต์ได้ที่นี่

Comments

comments